Bijbelverzen over coronavirus: wat zegt de Bijbel over COVID-19?

In deze moeilijke tijden kijken velen naar de Schrift voor troost en antwoorden.


Matthew Maas zei op Twitter: 'Corona of het coronavirus zit in de , geschreven in Matteüs 24 6-8. Jezus houdt van je!'

Een andere persoon zei: 'Velen weten dat de tijd kort is. We leven in gevaarlijke tijden zoals de Bijbel zegt.

'Coronavirus is slechts een voorproefje van wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Vrees niet, maar blijf in Christus.'

Bijbelverzen over coronavirus: De Heilige Bijbel


Bijbelverzen over het coronavirus: wordt Covid-19 genoemd in de Bijbel? (Afbeelding: GETTY)

Coronavirus in de Bijbel: Tweets over COVID-19

Bijbelverzen over coronavirus: Veel mensen geloven dat Covid-19 bijbels is (Afbeelding: TWITTER)

Wat zegt de Bijbel over het coronavirus en COVID-19?

Hoewel het coronavirus in de Bijbel niet bij naam wordt genoemd, hebben sommige christenen online beweerd dat er profetische passages en berichten zijn die in verband kunnen worden gebracht met de pandemie.


Een vaak genoemde passage is Mattheüs 24.

De Schrift luidt: 'Want natie zal tegen natie opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn, en pestilenties, en aardbevingen, in verschillende plaatsen.


'Dit is allemaal het begin van verdriet.'

De passage wordt toegeschreven aan Jezus Christus die zijn volgelingen vertelde wat ze konden verwachten voor zijn wederkomst.

Symptomen van het coronavirus: tekenen van Covid-19 versus griep

Symptomen van coronavirus: tekenen van Covid-19 versus symptomen van griep (Afbeelding: EXPRESS)

Bijbelverzen over coronavirus: De Heilige BIJBEL


Bijbelverzen over coronavirus: Covid-19 wordt niet genoemd in de Bijbel (Afbeelding: GETTY)

De geschiedenis zit vol met plagen, oorlogen en natuurrampen

Ed Jarrett, Christianity.com

Een soortgelijk verslag van Jezus' leer is te vinden in Lukas 21.

De passage luidt: 'Toen zei hij tot hen: Natie zal opstaan ​​tegen natie, en koninkrijk tegen koninkrijk: en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, en hongersnoden en pestilentiën; en er zullen angstaanjagende bezienswaardigheden en grote tekenen zijn uit de hemel.

'Maar vóór al dezen zullen zij u de handen opleggen en u vervolgen, u overleveren aan de synagogen en in gevangenissen, en ter wille van mijn naam voor koningen en heersers worden gebracht.'

Een passage in 2 Kronieken 7 waarschuwt ook voor plagen: 'Als ik de hemel sluit zodat er geen regen komt, of als ik de sprinkhanen gebied om het land te verslinden, of als ik de pest onder mijn volk stuur;

'Indien mijn volk, dat bij mijn naam wordt genoemd, zich zal vernederen en bidden, en mijn aangezicht zoeken en zich afkeren van de goddeloze wegen; dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.'

NIET MISSEN...
[IN ZICHT]
[INTERVIEW]
[VERSLAG DOEN VAN]

Veel mensen die de Bijbel hebben gelezen, geloven ook dat het coronavirus een bijbelse voorbode van onheil kan zijn.

Een persoon zei op Twitter: 'Ik denk aan de vier ruiters van de apocalyps. Pest, oorlog, hongersnood en dood. #Coronavirus

'De Bijbel zal je meer over dit onderwerp vertellen.'

Een andere Twitter-gebruiker zei: 'De vier ruiters van de Apocalyps die oorlog, hongersnood, pest en dood vertegenwoordigen, afgebeeld in de Bijbel op Openbaring 6:2-8, veroorzaken hoogstwaarschijnlijk dit coronavirus wereldwijd.

'We zien ze niet, maar we kunnen hun toorn overal voelen.'

Het boek Openbaring is het laatste boek van de Bijbel.

Trending

Het is geschreven door Johannes de Apostel en beschrijft zijn profetische visioenen van de eindtijd.

Onder zijn visioenen zijn waarschuwingen voor plagen en pest.

Volgens Ed Jarrett van Christianity.com is er echter heel weinig bewijs om de bewering te ondersteunen dat COVID-19 bijbels is.

Hij zei: 'De geschiedenis zit vol met plagen, oorlogen en natuurrampen die grote aantallen mensen doden. Maar geen van deze is een teken van het einde geweest.'